Dolní Krupá


Kronika obce – paralelní s webem Dolni-Krupa.cz

Studenti Přírodní školy. Mohli jste je potkat v obci.

Posted By on 10.6.2013

Konečně jsem tak i zjistil, kdo je autorem působivých instalací, které jsem loni nacházel na místech zaniklých vesnic bývalého VVP Ralsko. Například potkat u silnice v opuštěné oboře v prostoru visící okno je skutečně velmi zajímavý zážitek.

Instalací je ale více a nejpřesnější informace i s fotogalerií a mapou naleznete na http://www.archiv.czweb.org

Studenty i s jejich pedagogy jste mohli potkat v obci 4. a 5. června, kterak se vás dotazují na zážitky s ruskými vojáky z doby před odsunem. Také mne u plotu mojí zahrady oslovila dvě děvčata a zapisovala si mých pár bohužel nesouvislých vzpomínek na obchody z benzínem a ještědským vínem. Asistoval jim i o trochu starší kolega, ale pak jsem zjistil, že je to jejich učitel Jaroslav Najbert a nyní zjišťuji na http://www.prirodniskola.cz/, že je již i doktorem filozofie. On vlastně ten „školní výlet“ a piknikování v okolí není žádná pouhá odpočinková turistika, ale seriózně, smysluplně a užitečně pojatá expedice s jasnými cíly. Navíc některé úkoly jsou i součástí projektů větších, například ve spolupráci s Univerzitou Karlovou.

Po okolí se nyní pohybuje několik skupin studentů a každá se svým speciálním zaměřením. Jsou to témata studující vývoj ekosystému VVP Ralsko, architekturu Mnichova Hradiště, stará důlní díla v okolí Ralska, způsob šíření hlemýžďů, aj. Expediční skupina, která nocovala v prvním patře budovy našeho Obecního úřadu, měla 9 studentů a 2 pedagogy. Studenti jsou z různých ročníků a různého věku a tak myslím, že i samotné fungování skupiny je zajímavou zkušeností a svým způsobem „výukou“.

Tato skupina pracuje na zachycení sociologie soužití dřívějších okupačních vojsk s místními obyvateli.Jedním z výstupů této práce by mohlo být i natáčení pořadu z cyklu Příběhy 20.století na Českém rozhlase. Toto ve spolupráci s občanským sdružením Post Bellum a novinářem Adamem Drdou.

Přírodní škola sídlí v Praze. Je vskutku nevelká. To záměrně, aby se zachovalo příjemné neanonymní prostředí a mohly se realizovat kromě běžné výuky i živé projekty, které snad přispějí k tomu, aby se z běžného studenta vyklubal vzdělaný, šikovný a úspěšný (čili snad i spokojený) člověk.

Naše divočina bývalého VVP Ralsko je tak zajímavá, že Přírodní škola sem zaměřila svoje expedice již druhým rokem. Pokud by vás zaujala témata jejich prací, pak je lze možno blíže prostudovat na webu http://www.archiv.czweb.org/expedice/ralsko2012.html.

Pěkně je zpracovaný i magazin o celé expedici Ralsko 2012. Pro návštěvníky nebo obyvatele tohoto prostoru velmi užitečné čtení. A z tohoto zdroje je i následující závěrečné foto.

Zdroj foto: Přírodní škola, www.prirodniskola.cz, www.prirodniskola.czweb.org


Comments

Leave a Reply