Dolní Krupá


Kronika obce – paralelní s webem Dolni-Krupa.cz

Křídlatka nám tu také roste

| 9.9.2013

Nejvíce je jí na zhruba čtyřmetrovém plácku mezi rohem hřbitovní zdi a plotem farní zahrady. Dále pak vyráží u několika hrobů při jižní zdi kotela a také na jednom místě u severní kostelní zdi. Je to vcelku zajímavá rostlina a v Evropě je k ní dosti rozporuplný vztah. Stručnou představu získáte třeba na Wikipedii. Převažuje [...]

Třídění odpadu pohodlnější

| 7.4.2013

Přes víkend přibyly v obci kontejnery na tříděný odpad na dvou nových místech. Celkem jsou nyní v Dolní Krupé 4 místa s kontejnery na tříděný odpad a jedno místo u ralských dolnokrupských sousedů v tzv. Horní Krupé. Dle plánů OÚ by měla být místa s kontejnery upravena tak, že podklad bude zarovnám a okolo zbudována [...]

Stromy, co rostou nám tu ve vsi II.

| 31.8.2012

Kromě lípy nad vsí (viz minulý článek), máme ještě vyhlášenu za oficiálně památnou celou skupinu lip. Tyto lípy rostou na pozemku (č.673/1) před farou, na který snad můžeme pohlížet jako na „náves“. Pokud se tak na jednom místě nachází historické budovy kostela, fary (a dále v nejbližším okolí 2 sochy, hřbitov s márnicí, zvonice a [...]

Stromy, co rostou nám tu ve vsi.

| 25.8.2012

Rostou nám tu stromy. Některé už hoodně let. Některé pěkně rostlé. Některé poněkud podivně zakracované, aby při pádu nebořily stavení nebo rozvod elektrického proudu. Stromy, co nám tu vyrotly pěkně a bez nich by to místo, ta ves, byla už jaksi chudší, holá a divně prázná se pojmenovávají a chrání před případným krátkodobým nevhodným nápadem, [...]