Dolní Krupá


Kronika obce – paralelní s webem Dolni-Krupa.cz

Křídlatka nám tu také roste

| 9.9.2013

Nejvíce je jí na zhruba čtyřmetrovém plácku mezi rohem hřbitovní zdi a plotem farní zahrady. Dále pak vyráží u několika hrobů při jižní zdi kotela a také na jednom místě u severní kostelní zdi. Je to vcelku zajímavá rostlina a v Evropě je k ní dosti rozporuplný vztah. Stručnou představu získáte třeba na Wikipedii. Převažuje [...]

Oprava cest 4.září 2013

| 4.9.2013

Jedná se o běžnou pravidelnou údržbu a opravu komunikací, ale po přívalových lijácích z konce letošního července bylo toto vyspravení opravdu nutné.

Copak na faře koncem léta 2013

| 3.9.2013

V pátek 30.srpna faru navštívil pan ing.Jindřich Rineš. Výsledkem odborné prohlídky bude stavebně konstrukční vyhodnocení budovy. Součástí posouzení bude i přilehlé hospodářské stavení, které dříve zřejmě sloužilo jako chlévy. Prozatím jen dle letmého rozhovoru mohu uvést, že jako celek je budova fary v dobré kondici až na několik míst, které by opravu vyžadovaly. Mezi tato [...]